LHBTI coaching
In veel landen, waar de religieuze normen boven de rechten van de mens en zijn individuele vrijheid staan is anders zijn (en anders denken) stafbaar. LHBTI’ers kunnen daar zware straffen verwachten van boetes tot lijfstraffen . Het is overigens niet alleen de wet daar die het verbiedt. Het grootste deel van de samenleving in die landen tolereert en accepteert de lhbti gemeenschap niet. Zelfs binnen de eigen directe familie. Velen vluchten daarom hun land uit. Echter, betekent dit niet dat je een veilig oord hebt bereikt en je dus meteen jezelf mag zijn.

De LHBTI-vluchteling loopt dikwijls tegen nog meer uitdagingen aan. Het begint al op de opvang, omdat de bewoners uit het AZC vaak uit dezelfde culturen komen of culturen waar een zwaar taboe ligt op het LHBTI zijn. De omgeving is voor hen daarom te onveilig om open zijn over hun geaardheid of zelfs over de reden waarom ze gevlucht zijn. Uit eigen ervaring weet ik wat het kan betekenen om in die cultuur anders te zijn en wat een
worsteling de coming-out kan zijn. Zeker in combinatie met je geloof en je culturele achtergrond.
Denk aan; Afwijzing en Uitsluiting door familie en/of vrienden gevoel van onveiligheid, mentale problemen, gedragsproblemen, loyaliteitsconflict en nog meer.

Als LHBTI coach: ben ik in staat jou te begeleiden en ondersteunen in de verschillende fasen die je als LHBTI-er doorloopt. Omdat ik veel van worstelingen herken in relatie met de culuur en geloof. Dit gebeurt binnen een veilige en vertrouwde relatie waar je alles kunt vertellen over je worsteling. Met het doel je te helpen je vrij te voelen en in vrede leven met wie je bent, en vanuit je echte zelf een oprechte verbinding aan te gaan met je zelf en je omgeving.