Intervisie
Als professional krijg je regelmatig te maken met situaties waarbij de vraag rijst; hoe ga ik hiermee om? Heb ik iets goed aangepakt? Mag dit wel doen? Hoe anders?
Je wordt geconfronteerd met gevoelens van jezelf of van de ander waarmee je niet altijd raad weet, hoe ga je hiermee om? Waar sta je binnen een gebeurtenis (casus). Erover spreken is vaak moeilijk. Intervisie biedt de mogelijkheid om in een vetrouwde sfeer, met een kleine groep collega’s feedback en handvatten uit te wisselen.
intervisie is collegiale ondersteuning en advisering gericht op een actuele werksituatie In een leergroep van gelijken binnen een gezamenlijk vastgestelde structuur komen tot inzicht en oplossingen met als doel: verbeteringen in werksituatie

Als intervisiebegeleider: faciliteer ik de bijeenkomsten en begeleid groepen volgens intervisie methodieken, zorg voor een goed verloop en waak ik over de veiligheid binnen de groep.