Interculturele coaching
Als interculturele coach help ik zowel de nieuwkomers als de samenwerkende partij bij:

  • Verhelderen van cultuurspecifieke kenmerken.
  • Verschaffen van inzicht in de verschillende interculturele communicatie.
  • Welke waarden en normen je zelf draagt en overdraagt bij een ontmoeting.
  • Overbruggen van cultuurverschillen.
  • Kennen van cultuurcodes. Wat is de cultuur op de werkvloer?
    Hoe ga je om met elkaar, met hiërarchie? En welke codes moet je kennen?